انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
مطالعات برنامه درسی

مطالعات برنامه درسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات برنامه درسی سال اول پاییز 1385 شماره 3
مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات برنامه درسی آموزش عالی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 19
نظریه و عمل در برنامه درسی

نظریه و عمل در برنامه درسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: نظریه و عمل در برنامه درسی سال هفتم بهار و تابستان 1398 شماره 13