دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
آینده پژوهی انقلاب اسلامی

آینده پژوهی انقلاب اسلامی

موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: آینده پژوهی انقلاب اسلامی سال دوم زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 8)
سیاست دفاعی

سیاست دفاعی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: سیاست دفاعی بهار 1386 شماره 58
علوم انسانی (دانشگاه امام حسین)

علوم انسانی (دانشگاه امام حسین)

حوزه تخصصی: علمی-ترویجی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: علوم انسانی (دانشگاه امام حسین) فروردین و اردیبهشت 1387 شماره 74
فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده

فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مطالعات زنان
آخرین شماره: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده سال پانزدهم زمستان 1400 شماره 57
مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مدیریت اسلامی سال 29 پاییز 1400 شماره 3
مدیریت دانش سازمانی (مدیریت راهبردی دانش سازمانی)

مدیریت دانش سازمانی (مدیریت راهبردی دانش سازمانی)

حوزه تخصصی: نشریه علمی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مدیریت راهبردی دانش سازمانی سال چهارم پاییز 1400 شماره 14
مطالعات راهبردی آمریکا

مطالعات راهبردی آمریکا

موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: مطالعات راهبردی آمریکا سال اول زمستان 1400 شماره 4
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع:
آخرین شماره: پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی سال بیست و نهم زمستان 1400 شماره 52
پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال دوم پاییز 1400 شماره 3
پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: پژوهش های مدیریت منابع انسانی سال سیزدهم زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 46)