مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی -

مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
e-issn: ۲۸۲۱-۱۶۸۵
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: عطاءالله بیگدلی
مدیر مسئول: بهزاد عمران زاده
ناشر: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
سردبیر: سید محمدمهدی میرباقری
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: محمدصادق حاجی‌پور کریمی
هیئت تحریریه: سید محمد مهدی میرباقری، حبیب الله بابایی، علی بیات، ابراهیم فیاض، قاسم پورحسن، سید سجاد ایزدهی، یارعلی کرد فیروزجائی، محسن رضایی میرقائد، مهدی ناظمی اردکانی، هاشم ندائی، حبیب زمانی محجوب
آدرس: بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، پژوهشکده مشترک شهید صدر
تلفن: ۰۲۱۷۶۷۰۲۵۱۰
وب سایت: https://cir.ihu.ac.ir/
پست الکترونیکی: cir@ihu.ac.ir
فکس: ۰۲۱۷۶۷۰۲۴۶۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات