مطالعات راهبردی آمریکا - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات راهبردی آمریکا (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر علی سروش
مدیر مسئول: دکتر محمد جبارپور
ناشر: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر محسن رضائی
مدیر داخلی: حسن محمدمیرزائی
مدیر اجرایی: دبیر تخصصی: حسن محمدمیرزائی
هیئت تحریریه: دکتر محسن رضائی، دکتر محمد باقر خرمشاد، دکتر ابراهیم متقی، دکتر سید محمد مرندی، دکتر محمدرحیم عیوضی، دکتر غلامرضا جمشیدیها، دکتر خیراله پروین، دکتر زاهد غفاری هشجین، دکتر مصطفی ملکوتیان، دکتر سید موسی دیباج، دکتر ابوذر گوهری مقدم، دکتر روح الله قادری کنگاوری، دکتر فیروز اصلانی، دکتر محسن اسلامی، دکتر علیرضا کوهکن، دکتر سارا امامقلی پور
آدرس: اتوبان بابایی- دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) موقعیت مرکزی- پژوهشکده شهید صدر (ره)
تلفن: ۰۲۱۷۶۷۰۲۵۱۰
وب سایت: https://asr.ihu.ac.ir/
پست الکترونیکی: Asr@ihu.ac.ir
فکس: ۰۲۱۷۶۷۰۲۴۶۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات