حقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

حقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۴۲۳-۶۲۰۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ شهریور ۱۳۸۲
مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضائی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۸۴۰X
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: رضا کلیائی
مدیر اجرایی: علی ‌احمد روشنائی
هیئت تحریریه: ربیعا اسکینی، نجادعلی الماسی، علیرضا باریکلو، سعید حبیبا، محمود حکمت نیا، محمد ساردوئی‌نسب، دکترابراهیم عبدی پورفرد، محمد عیسائی تفرشی، سید مصطفی محقق داماد، سیدمحمد هاشمی
آدرس: قم ـ بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری - پردیس فارابی دانشگاه تهران - سازمان مرکزی
تلفن: ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۱۴
وب سایت: https://jolt.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jolt@ut.ac.ir
کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰