مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی - Journal of English Language Teaching and Learning - علمی-پژوهشی

مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی - Journal of English Language Teaching and Learning


 


دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیرمسئول: معاونت پژوهشی دانشگاه

سردبیر: دکتر مسعود رحیم پور

هیات تحریریه: دکتر پرویز بیرجندی، دکتر بهزاد قنسولی، دکتر سید محمد علوی، دکتر غلامرضا کیانی، دکتر محمدعلی ترابی، دکتر حمیده معرفت، دکتر فرهمن فرخی، مسعود رحیم پور

نشانی: تبریز دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی.

تلفکس:3392131(0411) 

وب سایت: http://elt.tabrizu.ac.ir/

پست الکترونیک:  nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تبریز
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴