ادیان و عرفان - نشریه علمی (وزارت علوم)

ادیان و عرفان (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۵۸۸-۴۸۱۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۷۴
مدیر مسئول: محمود واعظی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۲۲۸-۵۵۶۳
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: مجتبی زروانی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: آذر آقامیرزا
هیئت تحریریه: ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق، شهرام پازوکی، رضا اکبری، غلامرضا اعوانی، فتح الله مجتبائی، مجتبی زروانی، احد فرامرز قراملکی، قربان علمی، منوچهر اکبری، علی اشرف امامی، حسن ابراهیمی، حسین حیدری
آدرس: تهران، خیابان شهید مفتح ، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،
تلفن: ۰۲۴۲۷۶۲۱۵۲
وب سایت: https://jrm.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jrm@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۴۲۷۶۲۹۷۲
کد پستی: ۱۵۷۶۶۱۳۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸