پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۳۲۹۲-۲۴۷۶
سازمان همکار: دانشگاه اصفهان
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۸۵
مدیر مسئول: مهدی محقق
ناشر: انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
p-issn: ۳۱۳۰ - ۲۰۰
صاحب امتیاز: انجمن ترویج ادب فارسی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سید علی اصغرمیرباقری فرد
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: طوبی پناهی
هیئت تحریریه: حسین آقاحسینی، مهری باقری، تقی پورنامداریان، جلیل تجلیل، منصور رستگار فسایی، یحیی طالبیان، محمود عابدی، محمدجعفر یاحقی
آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشکده اصفهان، معاونت پژوهش وفناوری,اداره انتشارات دفتر نشریه پژوهش های ادب عرفانی
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۳۱۹۴
وب سایت: http://jpll.ui.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹