مدل سازی اقتصادی - علمی-پژوهشی

مدل سازی اقتصادی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 

مدیر مسئول: دکتر اسماعیل ابونوری 

سردبیر: دکتر نادر مهرگان 

مدیر داخلی: دکتر محمود محمود زاده 

هیئت تحریریه: دکتر احمد جعفری صمیمی، دکتر اسماعیل ابو نوری، دکتر میثم موسایی، دکتر محسن مهر آرا، دکتر نادر مهرگان، حسین  اصغرپور، داوود  بهبودی، مرتضی  سامتی، کیومرث  سهیلی، صالح  قویدل, سید علی رضا کازرونی، شهریار  نصابیان، دکتر محمود محمود زاده 

نشانی: فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، بخش مدیریت، دفتر نشریه. صندوق پستی: فیروزکوه، 148.

تلفکس:   76448908 (021) 

پست الکترونیک: sje@iaufb.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۰ تیر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱