مدل سازی اقتصادی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدل سازی اقتصادی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۷۱۷-۲۴۵۷
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۰ تیر ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر اسمعیل ابونوری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۱۷۳۵-۹۹۱۰
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمود محمودزاده
مدیر داخلی: دکتر مسعود صوفی مجیدپور
مدیر اجرایی: سید عمران حسینی
هیئت تحریریه: دکتر احمد جعفری صمیمی، دکتر اسمعیل ابونوری، دکتر سیدعلیرضا کازرونی، دکترمیثم موسائی، دکتر مرتضی سامتی، دکتر داوود بهبودی، دکتر نادر مهرگان، دکتر حسین اصغرپور، دکتر کیومرث شهبازی، دکتر کیومرث سهیلی، دکتر میرحسین موسوی، دکتر شهریار نصابیان، دکتر محمود محمودزاده، دکتر صالح قویدل، دکتر امیر غلام ابری
تلفن: ۰۲۱۷۶۴۴۸۹۰۵
وب سایت: https://eco.firuzkuh.iau.ir/
پست الکترونیکی: modellinge@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲