مطالعات عرفانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات عرفانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۷
جانشین سردبیر/قائم مقام: رضا روحانی
مدیر مسئول: حسین حیدری
ناشر: دانشگاه کاشان
p-issn: ۲۰۰۸-۶۵۵۵
صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمود عابدی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: زینب خاکسار آرانی
آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
وب سایت: https://s-erfani.kashanu.ac.ir/
پست الکترونیکی: mo-erfani@kashanu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶