روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) - نشریه علمی (وزارت علوم)

روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) (نشریه علمی وزارت علوم)


- از 1382 تا 1389 انتشار با عنوان «دانشور رفتار» و به صورت دوماهنامه
- از 1390 به بعد انتشار با عنوان «روانشناسی بالینی و شخصیت» و به صورت دوفصلنامه
.


 

 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
ناشر: دانشگاه شاهد
صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر رسول روشن چسلی
مدیر اجرایی: جواد ریاحی اصل
هیئت تحریریه: دکتر محمدعلی اصغری مقدم، دکتر غلامعلی افروز، دکتر علی دلاور، دکتر رسول روشن چسلی، دکتر فیروزه سپهریان آذر، دکتر فرامرز سهرابی، دکتر محمدرضا شعیری، دکتر حسین شکرکن، دکتر مهناز علی‌اکبری دهکردی، دکتر ابوالقاسم عیسی مراد، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر ابوالقاسم یعقوبی
آدرس: تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره انتشارات
وب سایت: http://cpap.shahed.ac.ir/
پست الکترونیکی: cpap@shahed.ac.ir
فکس: ۰۲۱۵۱۲۱۵۱۲۴
کد پستی: ۳۳۱۹۱۱۸۶۵۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱