تحقیقات اقتصاد کشاورزی - علمی-پژوهشی

تحقیقات اقتصاد کشاورزی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۴۲۳-۷۲۴۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۵ تیر ۱۳۸۹
مدیر مسئول: بهاءالدین نجفی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۰۰۸-۶۴۰۷
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: غلامرضا سلطانی
هیئت تحریریه: منصور زیبایی، ناصر شاهنوشی، علیرضا کرباسی، حسین مهرابی بشرابادی، بهاءالدین نجفی، غلامرضا سلطانی، سید نعمت الله موسوی
آدرس: فارس- مرودشت- کیلومتر 3 بلوار تخت جمشید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- دفتر مجله برنامه ریزی منطقه ای
تلفن: ۰۷۱۴۳۳۱۱۱۵۰
وب سایت: http://jae.miau.ac.ir/
پست الکترونیکی: jaemiau@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱