تمدن پژوهی -

تمدن پژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
e-issn: ۲۸۲۱-۱۶۸۵
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر عطاءالله بیگدلی
مدیر مسئول: دکتر محمد جبارپور
ناشر: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
سردبیر: دکتر موسی نجفی
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: محمدصادق حاجی‌پور کریمی
هیئت تحریریه: آیت الله سید محمد مهدی میرباقری، دکتر موسی نجفی، دکتر محسن رضایی، دکتر محمدهادی همایون، حجت‌الاسلام دکتر یارعلی کرد فیروزجائی، حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، دکتر محمدحسین رجبی دوانی، حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا، حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی، دکتر سیاوش نصرت پناه، دکتر هاشم ندائی
آدرس: بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، پژوهشکده مشترک شهید صدر
تلفن: ۰۲۱۷۶۷۰۲۵۱۰
وب سایت: https://cir.ihu.ac.ir/
پست الکترونیکی: cir@ihu.ac.ir
فکس: ۰۲۱۷۶۷۰۲۴۶۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات