قرآن، فرهنگ و تمدن - نشریه علمی (وزارت علوم)

قرآن، فرهنگ و تمدن (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۷۸۳-۳۳۵۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۹
مدیر مسئول: حجه الاسلام دکتر سید احمد سجادی جزی
صاحب امتیاز: دانشکده علوم قرآنی اصفهان (دولت آباد)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر محمد علی چلونگر
مدیر داخلی: سید مصطفی طباطبایی
هیئت تحریریه: دکتر نصراله شاملی، حجه الاسلام دکتر محمد علی مهدوی راد، دکتر نعمت الله صفری فروشانی، حجه الاسلام دکتر رحمان عشریه، حجه الاسلام دکتر محمد نقیب، دکترمحسن دیمه کار گراب، دکتر روح الله ناظمی؛ اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر عمار عبودی محمد حسین نصار، دکتر هادی عبد النبی محمد التمیمی
آدرس: اصفهان، دولت آباد ،خیابان طالقانی،خیابان حسام الدین دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تلفن: ۰۳۱۴۵۸۵۰۷۷۱
وب سایت: http://qcc.quran.ac.ir/
پست الکترونیکی: qcc@quran.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات