دانشنامه تحول دیجیتال -

دانشنامه تحول دیجیتال


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۸۳-۱۲۵۶
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: حامد حیدری
مدیر مسئول: خدایار ابیلی
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی مهر البرز
سردبیر: جمشید شنبه زاده
هیئت تحریریه: امیر مانیان، علیرضا منتظمی، حمیدرضا ربیعی، بابک اخگر، جمشید شنبه زاده، علیرضا حسن زاده، میرمحسن پدرام، محمد تشنه لب، علی احمدی، علی معینی، علی اکبر جلالی، سید کمال خرازی
آدرس: تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
وب سایت: http://dtj.mehralborz.ac.ir/
کد پستی: ۱۴۱۳۹۱۳۱۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات