مدیریت و چشم انداز آموزش -

مدیریت و چشم انداز آموزش


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۶۷۶-۷۸۲۱
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: مهدی خداپرست
p-issn: ۲۷۱۶-۹۸۲۰
صاحب امتیاز: موسسه مدیریتی فکر نو اندیش
سردبیر: اسماعیل کاظم پور
هیئت تحریریه: پروفسور سید محمد میر کمالی، پروفسور نصرت ریاحـی نیا، پروفسور نجلا حریری، آذر کفاش پور، حسن قلاوندی، مجید نعمتی، حسین مومنی مهموئی، حمید شفیع زاده، نادر سلیمانی، عباس قلتاش اعضای هیات تحریریه بین المللی: پروفسور جان سلیمان گایکواد، پروفسور تام استونهام، پروفسور مهناز معلم، پروفسور لیندا هراسیم
آدرس: مازندران ، چالوس،خیابان شریعتی ، بعد از گلشن 1، ساختمان خداپرست ،طبقه1
تلفن: ۰۱۱۵۲۲۱۱۴۴۴
وب سایت: http://www.jmep.ir/
پست الکترونیکی: fekrenoandish.jmep.ir@gmail.com
کد پستی: ۴۶۶۱۶۶۸۱۸۷

کلیدواژه‌های مرتبط