فردوس هنر -

فردوس هنر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۷۱۷-۲۷۷۵
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر داود شادلو
مدیر مسئول: دکتر حمید کارگر
p-issn: ۲۷۱۷۰۲۳۱۷
صاحب امتیاز: مؤسسه آموزش عالی فردوس
سردبیر: دکتر محمدرضا آهنچیان
مدیر داخلی: مهندس سیده مریم مجتبوی
هیئت تحریریه: دکتر رقیه بهزادی، دکتر مهدخت پورخالقی چترودی، دکتر ابوالقاسم دادور، دکتر سیدموسی دیباج، دکتر محمدرضا راشد محصل، دکتر جلال‌الدین سلطان‌کاشفى، دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه، دکتر اصغر فهیمی‌فر، دکتر فاطمه کاتب، دکتر بهروز محمودی بختیاری، دکتر علی مشهدی، دکتر طاهر رضازاده سراسکانرود، دکتر جواد امین خندقی، دکتر سحر چنگیز، دکتر مجید حیدری
آدرس: ایران، مشهد، بلوار شهید کلاهدوز، کلاهدوز 30، مؤسسه آموزش عالی فردوس
تلفن: ۰۵۱۳۷۲۹۱۱۱۴
وب سایت: http://www.fhja.ir/
پست الکترونیکی: ferdowsehonar@gmail.com
فکس: ۰۵۱۳۷۲۶۴۱۳۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات