پژوهش های راهبردی بودجه و مالی -

پژوهش های راهبردی بودجه و مالی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۱۷-۱۹۹X
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: محمد سلگی
مدیر مسئول: روح الله تولایی
ناشر: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
p-issn: ۲۷۱۷-۱۸۰۹
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
سردبیر: غلامحسن تقی نتاج
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: حسین محسنی
هیئت تحریریه: اله مراد سیف، محمد اسماعیل فدایی نژاد، محمد هاشم بت شکن، مهدی صادقی شاهدانی، حسنعلی سینایی، غلامرضا منصور فر، حسین فخاری، جمال برزگری خانقاه، سعید فتحی، رضا اسماعیل پور، علیرضا عرفانی
آدرس: تهران، بزرگراه بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ساختمان معاونت پژوهشی، طبقه دوم، دفتر نشریات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
وب سایت: https://fbarj.ihu.ac.ir/
پست الکترونیکی: fbarj@ihu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵