پژوهشنامه تأویلات قرآنی -

پژوهشنامه تأویلات قرآنی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: سید معصوم حسینی
ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
p-issn: ۲۶۷۶-۷۳۸۴
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل
سردبیر: زینب السادات حسینی
مدیر داخلی: سید عبداله اصفهانی
مدیر اجرایی: فاطمه شفیعی
هیئت تحریریه: سیدعلی اکبر ربیع نتاج، حمید محمدقاسمی، محمدهادی یدالله پور، غلام رضا رئیسیان، سهیلا پیروزفر، رمضان مهدوی آزادبنی، محمود دیانی، علیرضا کاوند، الهه شاهپسند، سیده فاطمه سلیمی
آدرس: آمل خیابان طالب آملی، دریای 13، دانشکده علوم قرآنی آمل
تلفن: ۰۱۱۴۴۲۹۱۲۹۰
وب سایت: http://tavil.quran.ac.ir/
پست الکترونیکی: amolqr@gmail.com
فکس: ۰۱۱۴۴۲۷۰۵۲۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات