رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی -

رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر زهرا اسدی
p-issn: ۶۴۴۲-۲۶۷۶
صاحب امتیاز: دکتر بهنام اسدی
سردبیر: دکتر بهنام اسدی
آدرس: تهران.میدان انقلاب.خیابان منیری جاوید، نرسیده به خیابان جمهوری، کوچه مینا، پلاک29، طبقه سوم، دبیرخانه مرکزی
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۹۵۱۹
وب سایت: http://www.olomensani.ir/
پست الکترونیکی: olomensani@yahoo.com
کد پستی: ۱۳۱۴۹۴۵۱۷۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات