مطالعات نقد زبانی و ادبی (رخسار زبان سابق) -

مطالعات نقد زبانی و ادبی (رخسار زبان سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: یوسف اسماعیل زاده
صاحب امتیاز: مرتضی پرویزی
سردبیر: علی تسلیمی
مدیر اجرایی: مرتضی پرویزی
آدرس: رشت، بلوار لاکان نرسیده به دانشگاه آزاد کوچه گلها انتشارات رخسار صبح
تلفن: ۰۹۱۱۱۳۱۱۵۷۷
وب سایت: http://rokhsarezaban.ir/
پست الکترونیکی: rokhsaresobh@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱