مطالعات تاریخی جنگ - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات تاریخی جنگ (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
e-issn: ۲۵۸۸-۶۳۴۷
سازمان همکار: دانشگاه اراک
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۷
مدیر مسئول: ابراهیم اصلانی
ناشر: دانشگاه اراک
p-issn: ۲۵۸۸-۷۰۳۳
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تاریخ
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: عبدالله متولی
مدیر داخلی: فاطمه بیات
مدیر اجرایی: محمدحسن بیگی
هیئت تحریریه: عبدالله متولی، امامعلی شعبانی، مجید حاجی بابایی، نزهت احمدی، سهیلا ترابی فارسانی، علی محمد ولووی، فریدون اللهیاری، اصغر منتظرالقائم، حسین یکتای کویخی
آدرس: اراک، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ، نشریه مطالعات تاریخی جنگ
تلفن: ۰۸۶۳۲۷۷۴۸۸۰
وب سایت: http://hsow.journal.araku.ac.ir/
پست الکترونیکی: motaleatjang@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴