مطالعات حقوق عمومی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات حقوق عمومی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۴۲۳-۸۱۳۹
حوزه ی فعالیت مجله: حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۴۲۳-۸۱۲۰
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی
مدیر اجرایی: منور میرزایی
هیئت تحریریه: الهام امین زاده، خیرالله پروین، محمدجواد جاوید، منصور جباری قره باغ، توکل حبیب زاده، سید قاسم زمانی، رضا موسی زاده، سید باقر میرعباسی
آدرس: خیابان جمهوری اسلامی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمال زاده، شماره 43
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۱۴۴۲۴
وب سایت: https://jplsq.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jplsq@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۱۶۶۴۵۵۸۵۲
کد پستی: ۱۳۱۶۶۸۳۱۱۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶