نسیم خرد - علمی-پژوهشی (حوزوی)

نسیم خرد


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
مدیر مسئول: غلامرضا فیاضی
ناشر: مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
p-issn: ۲۴۷۶-۴۳۰۲
صاحب امتیاز: مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی (حوزوی)
سردبیر: روح الله سوری
مدیر اجرایی: دبیر اجرایی: سید مغیث مسترحمی
هیئت تحریریه: سید رضا اسحاق نیا، علی امینی نژاد، محمد حسین زاده، حسن رمضانی، روح الله سوری، سید یدالله یزدان پناه، یارعلی کردفیروزجایی، مجتبی مصباح، علی شیروانی هرندی، ابوالحسن غفاری
آدرس: قم، خیابان 19دی (باجک)، کوچه3 (کوچه مسجدسیداسماعیل)، مدرسه مهدیه (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی)
تلفن: ۰۲۵۳۷۷۵۹۳۷۵
وب سایت: http://nasim-e-kherad.ismc.ir/
پست الکترونیکی: nasemkherad@gmail.com
فکس: ۰۲۵۳۷۷۵۹۳۱۵
کد پستی: ۳۷۱۴۷۱۷۸۶۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶