پژوهشنامه روانشناسی مثبت - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه روانشناسی مثبت (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۴۷۶-۳۷۰۵
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
مدیر مسئول: دکتر حمید طاهر نشاط دوست
ناشر: دانشگاه اصفهان
p-issn: ۲۴۷۶-۴۲۴۸
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر شعله امیری
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: دکتر منصوره قضاوی
هیئت تحریریه: دکترشعله امیری، دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر حمید طاهر نشاط دوست، دکتر خسرو باقری نوع پرست، دکتر سید محمد رضا تقوی، دکتر مسعود جان بزرگی، دکتر شهریار شهیدی، دکتر محمد رضا عابدی، دکتر حمید رضا عریضی سامانی، دکتر باقر غباری بناب، دکتر محمد باقر کجباف، دکتر مهرداد کلانتری، دکتر حسین مولوی، دکتر ابوالقاسم نوری***اعضای هیات تحریریه بین المللی: Dr. Manijeh Daneshpour، Dr. Maryam Ziae، DR. Hossein Kaviani
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزی - معاونت پژوهش و فناوری - اداره چاپ، انتشارات و مجلات - دفتر نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۴۱۶۴
وب سایت: https://ppls.ui.ac.ir/
پست الکترونیکی: ppls@res.ui.ac.ir
کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴