اسفار -

اسفار


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: قدرت الله قربانی
صاحب امتیاز: قدرت الله قربانی
سردبیر: قدرت الله قربانی
هیئت تحریریه: عبدالرضا مظاهری، امیر شیرزاد، سید ابوالفضل رضوی، محمد جواد رضایی ره، مهدی عباس زاده، محمد رعایت جهرمی، رسول رسولی پور، قدرت الله قربانی
آدرس: تهران، تهرانسر، بلوار لاله، خ طهماسبی، ک19 ، پ32 ، واحد
تلفن: ۰۲۱۴۴۵۳۷۷۸۶
پست الکترونیکی: qorbani48@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط