پژوهش های مابعدالطبیعی (اشارات سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های مابعدالطبیعی (اشارات سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
e-issn: ۲۱۹۸-۲۷۸۳
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر مسئول: محمدجواد رضایی ره
ناشر: دانشگاه خوارزمی
صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی (گروه فلسفه)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: قدرت الله قربانی
مدیر داخلی: دکتر زهرا صابری
مدیر اجرایی: کارشناس: طاهره سادات میراحمدی
هیئت تحریریه: دکتر قدرت‌الله قربانی، دکتر مرتضی فتحی‌زاده ، دکتر رحیم آچار، دکتر حلیل‌الرحمان آچار، دکتر جهانگیر مسعودی، دکتر مهدی نجفی افرا، دکتر عبدالرسول کشفی، دکتر رسول رسولی‌پور، دکتر مهدی عباس‌زاده
آدرس: کرج، انتهای بلوار خوارزمی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه سوم، دفتر نشریات
تلفن: ۰۲۶۳۴۵۱۰۶۱۱
وب سایت: https://mi.khu.ac.ir/
پست الکترونیکی: mi@khu.ac.ir
کد پستی: ۳۱۹۷۹۳۷۵۵۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات