تحقیقات مدل سازی اقتصادی - نشریه علمی (وزارت علوم)

تحقیقات مدل سازی اقتصادی (نشریه علمی وزارت علوم)


محورهای مجله عبارتند از: مدل سازی تجربی و نظری اقتصادی، مدل سازی موضوعات خرد، کلان و بین بخشی اقتصادی


 رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول:دکتر محمدرضا منجذب

سردبیر: دکتر محسن ابراهیمی

مدیر داخلی: دکتر مجید افشاری

هیات تحریریه: دکتر مجید احمدیان، دکتر کریم اسلاملوییان، دکتر صادق بختیاری کوه‌سرخی، دکتر مصیب پهلوانی، دکتر مرتضی سامتی، دکتر حسن سبحانی، دکتر علی سوری، دکتر مهدی صادقی شاهدانی، دکتر مصطفی عمادزاده، دکتر اسدالله فرزین وش، دکتر محمدحسن فطرس، دکتر محمدعلی فلاحی، دکتر محمدعلی متفکرزاد، دکتر دکتر عزیزالله معماریانی، دکتر سید حسین میرجلیلی

نشانی: تهران- خیابان حافظ- خیابان رودسر- پلاک 8 - دانشگاه خوارزمی - ساختمان آموزش های آزاد و مجازی- طبقه سوم- دفتر فصلنامه صندوق پستی: 1111-15875

 تلفن: 88939850 نمابر: 88943703

وب سایت: http://jemr.khu.ac.ir/

پست الکترونیک: ejournal@khu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ تیر ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷