معرفت سیاسی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

معرفت سیاسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: محمدجواد نوروزی

سردبیر: قاسم شعبان‌نیا

مدیر اجرایی: امیرحسین نیک‌پور

هیئت تحریریه: حجت‏‌الاسلام  مصطفی اسکندری، نصرالله سخاوتی، دکتر محمدرحیم عیوضی، دکتر منوچهر محمدی، حجت‏‌الاسلام شمس‌الله مریجی، حجت‏‌الاسلام داوود مهدی‌زادگان، حجت‌السلام محمدعلی میر علی، حجت‏‌الاسلام محمدجواد نوروزی

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن:  32113476(025)    فکس: 32934483(025)

وب سایت: http://siyasi.nashriyat.ir

پست الکترونیک: politicsmag@qabas.net


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶