تئاتر

تئاتر

تئاتر 1384 شماره 39

مقالات

۹.

دراماتورژ به چه عناصری از نمایش توجه دارد: گفتگوی دو دراماتورژ درباره این که چرا در این حرفه اند و چه چیز آن را دوست دارند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۳۷۶