تئاتر - نشریه علمی (وزارت علوم)

تئاتر (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۳
مدیر مسئول: دکتر مصطفی مختاباد
ناشر: انجمن هنرهای نمایشی ایران
صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
مدیر اجرایی: مهدی نصیری
هیئت تحریریه: فرهاد ناظرزاده‌کرمانی، محمود عزیزی، سیدمصطفی مختاباد، محمدباقر قهرمانی، فرزان سجودی، مهدی حامدسقایان و بهروز بختیاری
آدرس: تهران، بلوار کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، کوچه‌ی ارشد، پلاک 10 ، طبقه دوم، انتشارات نمایش.
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۴۶۶۶۹
وب سایت: https://quarterly.theater.ir/
پست الکترونیکی: ft.drama@gmail.com
کد پستی: ۱۵۹۸۷۷۴۵۱۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات