معماری سبز

معماری سبز

معماری سبز سال هشتم تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 29) جلد دوم

مقالات

۵.

بررسی دو الگوی منظر آئینی در شهرهای اسلامی و یهودی، نمونه موردی حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری و خانه بت همیقداش در اورشلیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 824

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶