چیدمان

چیدمان

چیدمان سال چهارم زمستان 1394 شماره 12

گفتگوها

۱.

چیدمان پرفورمنس آرت: خاستگاه و روند تکامل پرفورمنس آرت؛ در گفتگویی با محمدباقر ضیایی، امیر راد، علیرضا امیرحاجبی، علی اتحاد، رامین اعتمادی بزرگ، آشا صدر اشکوری

تهیه، تدوین و تنظیم کننده: نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 277

مقالات