مطالعات زبان فرانسه

مطالعات زبان فرانسه

مطالعات زبان فرانسه پاییز و زمستان 1393 شماره 11

مقالات

۱.

مقاله به زبان فرانسه: آموزش دستورو رشد آگاهی فراشناختی بوسیله فناوری های آموزشی نزد دانشجویان تربیت معلم در مصر (Enseigner la grammaire et développer la conscience métacognitive par TICE chez les futurs enseignants de français en Égypte)

کلید واژه ها: آموزش دستور فناوری های اطلاع رسانی و ارتباطی در آموزش آگاهی فراشناختی در دستور توانش دستوری آموزش دستور در مصر.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
در این پژوهش به بررسی تاثیر فناوری های جدید اطلاع رسانی و ارتباطی در آموزش بر بهبود توانش های دستوری و آگاهی فراشناختی در دستور نزد معلمان آینده زبان فرانسه در دانشکده تعلیم و تربیت دانشگاه تانتا، پرداخته می شود. به نظر می رسد که استفاده از فناوری های اطلاع رسانی و ارتباطی در آموزش نه تنها عملکرد دستوری زبان آموزان بلکه آگاهی فراشناختی آنها را نیز می-تواند بهبود بخشد. آگاهی فراشناختی تاثیر زیادی بر فراگیری زبان فرانسه دارد. تحقیقات زیادی مانند عبدالغنی (2009 و 2010) نشان دادند که زمانیکه فراگیران به عملکردهایشان آگاه باشند چگونه مرتکب این یا آن خطا می شوند و چگونه آنها می توانند با استفاده از فناوری های اطلاع رسانی و ارتباطی در آموزش، عملکرد زبانی شان را بهبود بخشند. از منابع مجازی بر خط مانند Franc-parler.org (پایگاه جهانی معلمان زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی) و غیره استفاده شد تا تاثیر آنها بر آموزش دستور و رشد آگاهی فراشناختی در دستور نزد معلمان آینده زبان فرانسه در مصر بررسی شود.
۲.

مقاله به زبان فرانسه: جایگاه زبان در دو نمایش نامه آخر بازی ساموئل بکت و افرا یا روز می گذرد بهرام بیضایی(Le statut du langage dans Fin de partie de Samuel Beckett et Afra ou Le jour passe de Bahram Beyzaï)

کلید واژه ها: زبان تئاتر نو بهرام بیضایی آخر بازی افرا ساموئل بکت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات انواع ادبی ادبیات روایی و داستانی گونه های معاصر نمایشنامه و تعزیه
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه ادبیات تطبیقی تطبیق زبان و ادبیات فارسی و ادبیات غرب
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
تئاتر نمایش داستانی تخیلی به واسطه ی ژست و کلام است و دارای دو زبان کلامی و غیر کلامی یا صحنه ای است. هدف مطالعه ی حاضر بررسی زبان در دو نمایشنامه از دو فرهنگ متفاوت است : «آخر بازی» بکت و «افرا یا روز می گذرد» نوشته ی بهرام بیضایی. نمایش اول را نمونه ی تئاتر نو یا پوچی می دانند که نویسندگان آنها قصد داشته اند عناصر سنتی تئاتر غرب را به چالش کشیده و طرد کنند. ما بر این باوریم که نمایشنامه ی بیضایی نیز به نوعی، نمایشی مدرن است و از این نقطه نظر، با نمایشنامه بکت شباهتهایی دارد، لیکن روی بنیان های فرهنگی سنتی ایرانی تکیه دارد و گذشته ی خود را نفی نمی کند. مطالعه ی حاضر با تکیه بر ابزارهای تحلیلی نقد سبک شناسی در حوزه ادبیات تطبیقی سعی دارد با تکیه بر وجه کلامی تئاتر، شباهت ها و تفاوت های این دو نمایش را بررسی کند.
۳.

مقاله به زبان فرانسه: مطالعه هنر ایرانی در رمان «در جستجوی زمان از دست رفته» (L’étude de l’art persan dans À la recherche du temps perdu)

کلید واژه ها: تصویر شرق هنر ایرانی تصویرشناسی غیر بومی آمیختگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
تمایل به دنیای شرق که در سال های 1880 و 1920 در فرانسه بسیار رواج یافته بود، اثر حضور خود را در بزرگترین رمان های آن دوران بر جای گذاشته است. آثار متعلق به آغاز قرن بیستم، هر یک به شیوه خاص خود شرقی متفاوت را به تصویر کشیدند. از نقطه نظر جغرافیایی، این شرق بسیار وسیع است و از شرق دورِ چین و ژاپن تا شرق میانه عرب و ایرانی را در برگیرد. در رمان مارسل پروست، تجزیه و تحلیل اندیشه های هنریِ وابسته به تصاویر تاریخی و تخیلی، و نیز تجزیه و تحلیل محیط های اشرافی و بورژوازی که تحت تأثیر فراون این تمایل به شرق بوده اند، تصویری پیچیده و گاه متناقض از شرق ارائه می دهند. از این دیدگاه، نقش ویژه هنر ایرانی در مقایسه با دیگر گرایش های هنری و غیربومی که راوی پروست را به خود جلب می کند، از دید خواننده پنهان نمی ماند. با آنکه سهم پرداختن به هنر ایرانی در اثر پروست بسیار اندک است، اما به نظر می رسد که این هنر به دور از ایجاد حس ساده انگارانه مدگرایی و یا شیک گرایی پتانسیلی تخیلی برای راوی پروست به ارمغان می آورد که به تصمیم وی برای ساختن جهان خاص هنری اش کمک می کند. در این مقاله تلاش می کنیم که از خلال رویکردی تصویرشناسانه و از طریق داده هایی که اینجا و آنجا در صفحات رمان «در جستجو» آمده است، به بازسازیِ تصویری بپرازیم که راوی پروست از هنر ایرانی در ذهن دارد. همچنین سعی خواهیم کرد تا به مطالعه نقش این تصویر در زیبایی شناسیِ کلی اثر پروست بپردازیم.
۴.

مقاله به زبان فرانسه: ابراهیم گلستان در میانه راه ناتورالیسم (Ibrahim Golestân à mi-chemin du naturalisme)

کلید واژه ها: ادبیات فرانسه ادبیات فارسی ناتورالیسم ابراهیم گلستان امیل زولا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی مکتب های ادبی ناتورالیسم
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات کلیات شخصیت ها نویسندگان معاصر
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۳۸۱
ابراهیم گلستان , نویسنده, کارگردان, روزنامه نگار و عکاس ایرانی معاصر بر خلاف نویسندگان هم عصر خویش دیگر دنباله روی رئالیسم سنتی نیست وآثارش تحت تاثیر مکاتب ادبی خارجی قرارگرفته است. نشانه هایی از ناتورالیسم امیل زولا در نوشته هایش به چشم می خورد. در این مقاله با نگاهی موضوعی به آثار گلستان کوشیدیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا گلستان نیز همچون زولا نویسنده ای ناتورالیست است ؟ در واقع باید گفت ناتورالسیم گلستان نمونه ای دقیق و روشن از ناتورالیسم زولا نیست. در حقیقت نسبت دادن نویسنده ای ایرانی به مکتب یا جریان ادبی خارجی و غربی امری رایج در میان منتقدان است. اما باید گفت که نمی توان نویسندگان ایرانی را تنها به یک مکتب یا جریان ادبی خاص نسبت داد. از ورای آثار گلستان می توان نشانه هایی از حضور مکتب رئالیسم, سمبولیسم و حتی اگزیستانسیالیسم را دید اما نشانه های ناتورالیستی در آثار او حضوری پررنگ تر دارند و در واقع می توان گفت که ابراهیم گلستان نویسنده ای شبه ناتورالیست است.
۵.

مقاله به زبان فرانسه: پدیده های اجتماعی و ره آورد ایدئولوژیک در روی ماه خداوند را ببوس اثر مصطفی مستور (Les phénomènes sociaux et leur apport idéologique dans Embrasse Dieu sur son visage de lune L’oeuvre de Mostafâ Mastûr)

کلید واژه ها: خودکشی علوم دورکیم مذهب مدرنیزاسیون مستور فدئیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
مصطفی مستور یکی از نویسندگان معاصر ایرانی و خالق چندین اثر از جمله رمان کوتاه روی ماه خداوند را ببوس است. مؤلف در این اثر به مسئله ای با ماهیت ایدئولوژیکی و مذهبی می پردازد و یک یا چند شخصیت را به معرض نمایش می گذارد که نسبت به وجود خداوند در شک و تردید به سر می برند. بدیهی است نمی توان نقش پدیده های اجتماعی را در ادبیات انکار نمود همچنانکه این امر موضوع تحلیلهای جامعه شناختی بوده که با لوکاچ شروع و توسط بسیاری دیگر ادامه یافته است.بر همین اساس،هدف این مقاله بررسی نحوه پرداختن نویسنده به این موضوع، استخراج تمامی دلایل اجتماعی بوجودآورنده آن از بطن اثر، از جمله جنگ، مدرنیزه شدن جامعه، گسترش علوم و نیز ترسیم نقطه پایانی مسیر این شک یعنی یک ایدئولوژی فدئیست-اگزیستانسیلیستی از نوع اسلامی آن می باشد. برای نیل به این هدف از دیدگاههای جامعه شناسان، بخصوص دورکیم که نتایج تحقیقات و آثارش قابلیت تطابق با موضوعات مطرح شده در اثر مورد بررسی را بخوبی دارا هستند، ونیز فلاسفه ای همچون کی یر کگارد که می توانستند روشنگر راه باشند بهره گرفته شده است.
۶.

مقاله به زبان فرانسه: بررسی نشانه شناختی جلد متدهای آموزش زبان فرانسه (Etude Sémiotique de la couverture des méthodes du FLE)

کلید واژه ها: محتوا نشانه شناسی - آموزشی جلد کتاب های آموزش زبان فرانسه صورت بیان بازنمود دیداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها نشانه شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
. روش های آموزش و یادگیری زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی، از دهه 60 میلادی به این سو تحولی چشمگیر داشته اند. این تحولات منجر به تغییراتی کلی در محتوای کتب آموزش زبان شده است. تغییراتی که بی ارتباط با تصویر جلد متدهای آموزشی نیست. این تحقیق به دنبال تبیین رابطه احتمالی میان محتوای کتاب های آموزش زبان فرانسه و تصویر جلد آن ها از طریق مطالعه نشانه- معناشناختی جلد پنج کتاب آموزش زبان فرانسه است. کتاب های بررسی شده ویژه آموزش بزرگسالان و متعلق به سه رویکرد آموزشی مختلف است. این تحقیق در حقیقت، مبتنی بر مفهوم نظری نشانه شناسی در مکتب پاریس است که بر اساس آن بین صورت و محتوای زبان، ارتباطی متقابل وجود دارد. هدف این تحقیق آن است که با استفاده از روش های نشانه- معناشناختی نشان دهد که چگونه محتوای کتاب های آموزش زبان به تصویر جلد کتاب راه انتقال می یابند. هدف دیگر این تحقیق بررسی تحول جلد کتاب های آموزش زبان فرانسه از طریق رابطه متقابل میان اهداف نظری و آموزشی هر رویکرد و بازنمود نشانه -آموزشی آن است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰