گزارش موردی

گزارش موردی

گزارش موردی دوره جدید اسفند 1389 شماره 2

گزارش ها

۱.

آمارهای حوادث جاده ای در کشورهای منتخب و تحلیل خسارت های پرداختی بیمه شخص ثالث در ایران

تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
محتوا و درونمایه گزارش یاد شده در بر گیرنده: آمار وسایل نقلیه موتوری زمینی، جمعیت کشورها، تعداد حوادث رانندگی و تعداد فوت و جرح ناشی از این حوادث و همچنین آمار خسارت های پرداختی توسط شرکت های بیمه در رشته بیمه اجباری شخص ثالث است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸