گزارش موردی

گزارش موردی

گزارش موردی آذر و بهمن 1390 شماره 7

مقالات

۱.

بیمه در کشورهای در حال توسعه: بهره گیری از فرصت های موجود در بیمه های خرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۳۹۳
بازار سرمایه از اساسی ترین ارکان مدیریت ریسک و ارائه پوشش در مقابل انواع ریسک های مالی است. شرکت های بیمه از سرمایه گذاران مرسوم بازار سرمایه هستند. معمولاً، فقیرترین افراد جهان، بیشترین نیاز را به امنیت دارند، امنیتی که بیمه می تواند با خود به همراه داشته باشد. بیمه های خرد درحال حاضر حدود ١35 میلیون نفر یا قریب به ٥% از بازار بالقوه را پوشش داده است. در بسیاری از کشورها، نرخ رشد سالیانه در این زمینه 10% یا بیشتر است. بازار جهانی بیمه خرد دارای پتانسیل جهت پوشش دادن حدود 3 میلیارد نفر از طریق راه حل انتقال ریسک مبتنی بر بازار می باشد. بدین معنا که حجم بالقوه حق بیمه ها به حدود 40 میلیارد دلار آمریکا بالغ می شود. طی دهه گذشته شاهد افزایش فعالیت های نهادی در بیمه خرد به همراه رشد سریع در بازارهای منطقه ای بوده ایم. مالیه خرد گزینه مناسبی جهت مدیریت ریسک خانوارهای کم درآمد ارائه می کند. نوع نگاه این بیمه به فقر با نگاه جهانی به فقر به عنوان \\\""زندگی در مناطق دورافتاده با فقر دائمی یا بیکاری و اتکاء بر کمک های همیشگی از محل های دیگر\\\""، انطباقی ندارد. کشورهای درحال توسعه بیشترین پاسخ گویی و آمادگی برای فعالیت در زمینه بیمه خرد را نشان داده اند. موفقیت های جهانی در ارائة خدمات اعتباری خرد نشان داده است که افراد کم درآمد، بازار بالقوه بزرگی برای خدمات مالی محسوب شده و مصرف کنندگان مؤثری به شمارمی روند، البته اگر محصولات، فرایندها و دانش مناسبی دراین باره وجود داشته باشد. در زمینه بیمه، بیمه های خرد می توانند محصولات بیمه ای تخصصی مورد درخواست بازارهای کم درآمد تحت پوشش را مهیا کنند. در این گزارش، ابتدا بیمه های خرد با بیمه های مرسوم مقایسه شده، سپس به نحوه نظارت و تنظیم مقررات در بیمه های خرد پرداخته شده و در انتها نیز آینده بازار بیمه های خرد مورد بررسی قرار گرفته است. امید است این شماره از نشریه گزارش موردی نیز مورد توجه دست اندرکاران و صاحب نظران صنعت بیمه قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸