گزارش موردی

گزارش موردی

گزارش موردی سال 1387 شماره 34

گزارش ها

۱.

رتبه بندی شرکتهای بیمه

تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۷۳
صنعت بیمه از جمله پدیده هایی است که در تجارت داخلی و خارجی اعتبار و اهمیت خاصی دارد. رتبه بندی شرکت های بیمه به طور کلی از دو جنبه اعتبار و رتبه بندی بدهی شرکت های بیمه مورد ارزیابی قرار میگیرد این رتبه بندی به دلیل صحت اعتبار شرکت های بیمه برای بسیاری از نهادها از جمله خریداران بیمه، نمایندگان، واسطه ها و سرمایه گذاران حائز اهمیت میباشد که در این دستاورد نیز به بررسی روند رتبه بندی، شرکت هایی که کار رتبه بندی انجام میدهند، میپردازد. این ترجمه از نشریه sigma استخراج شده است. در این راستا پژوهشکده بیمه تحول را در برنامه های خود قرار داده است و بدیهی است که برای انجام پژوهش های آتی نگاهی به تحولات جهانی دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸