انسان ومحیط زیست

انسان ومحیط زیست

انسان و محیط زیست دوره جدید بهار 1387 شماره 6 (پیاپی 17) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

اثرات زیست محیطی ترکیبات تری بوتیل تین ( TBT )(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی اثرات زیست محیطی عناصر مس ، کروم ، کادمیوم و نیکل در آب و خاک جنوب غربی شهرستان مبارکه(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی مقایسه ای استراتژی های دریایی اتحادیه اروپا و سازمان منطقه ای راپمی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 346