تازه های انرژی

تازه های انرژی

تازه های انرژی سال اول نیمه دوم شهریور 1387 شماره 1

مقالات

۱۸.

پروفسور ارشاقی ؛ عضو ممتاز و استاد برجسته SPE / مخازن نفت خاورمیانه و چالشهای برداشت پس از مرحله اولیه تولید / مدیریت انرژی با رویکرد کاهش هزینه های تعمیراتی در صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
۲۶.

مدل سازی و بررسی فنی - اقتصادی گزینه های گوناگون حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوای کلان شهرها

۲۷.

به کارگیری بیوماس در نیروگاه های تولید همزمان و بررسی میزان نشر آلودگی زیست محیطی

۳۰.

پتانسیل جنگل شهری در کاهش گازهای گلخانه ای و حفظ انرژی