انرژی ایران

انرژی ایران

انرژی ایران سال نهم مرداد 1384 شماره 23

مقالات

۱.

بررسی سیاست های بهره وری انرژی و شاخص های آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

کلید واژه ها: ممیزی انرژی بهره وری انرژی برچسب انرژی شاخص بهره وری انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۴۹۶
مقاله حاضر در برگیرنده نتایج حاصل از بررسی سیاست های بهره وری انرژی و شاخص های آن در 56 کشور عضو شورای جهانی انرژی می باشد که از هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله کشور ایران انتخاب شده اند . به این منظور پرسشنامه مفصلی به همه کشورهای انتخاب شده ارسال گردید که طی آن وضعیت شاخص های اصلی بهره وری انرژی در سطح ملی مورد سنجش قرار گرفت . شاخص های مدنظر عبارت بودند از : برچسب انرژی ، قوانین انرژی در ساختمان ها ، یارانه ها ، ممیزی های انرژی ( صنعت و ساختمان ) ، معیارهای مصرف انرژی ، مراکز اطلاعات انرژی و ...
۲.

مدل ریاضی جهت تخمین تابع مصرف انرژی الکتریکی با استفاده از روش سری زمانی

کلید واژه ها: تابع تقاضا تخمین شاخص های تخمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۶۰۴
مطالعه روند تابع مصرف انرژی الکتریکی می تواند جهت تحلیل و همچنین پیش بینی مصرف برق در آینده مورد استفاده قرار گیرد . با برازاندن یک تابع به مصرف برق با توجه به معیارهای آماری ، و آگاهی از الگوی مصرف گذشته می توان یک ارتباط منطقی و ریاضی برای مصارف و سایر پارامترهای مؤثر بر آن پیدا کرد که جهت دستیابی به مصرف آینده برق کمک می نماید . هدف این مقاله ، برآوردن کردن تابع مصرف با توجه به روند گذشته مصرف برق می باشد . چهار تابع مورد بررسی قرار گرفته و برای هر چهار تابع شاخص های آماری محاسبه می گردند . با توجه به این شاخص ها ...
۳.

شبیه سازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد از دودکش نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین در فصل زمستان

نویسنده:

کلید واژه ها: نیروگاه آلودگی هوا دی اکسید گوگرد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات شبیه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۶۳۹
با توجه به مصرف سوخت نفت کوره در طول زمستان در اکثر نیروگاه های حرارتی کشور و اهمیت بررسی اثرات این فرایند بر آلودگی هوا در مناطق اطراف ، انتشار دی اکسید گوگرد از طریق دودکش نیروگاه شهید رجایی که در 25 کیلومتری قزوین واقع است مورد شبیه سازی با مدل SCREEN3 قرار گرفت . نتایج نشان داد انتشار دود در غالب موارد به سمت جنوب شرقی بوده و حداکثر غلظت های دی اکسید گوگرد در طول روز در فواصل 5 تا 12 کیلومتری پایین دست دودکش نیروگاه و در سایر موارد در فواصل دورتر از 30 کیلومتر به وقوع خواهد پیوست . همچنین مشخص شد که در هیچ حالت جوی در روز یا ...
۴.

مواد سرمازا و وضعیت مبردها در قرن بیست و یکم

کلید واژه ها: مبردهای CFC مخرب لایه ازن مبردهای HFC بی خطر برای ازن جو مبردهای طبیعی (duble zepo ) و ( GWP ) پتانسیل گلخانه ای ( IPCC ) کمیته بین المللی تغییرات اقلیمی سیستم تبرید تبخیری - تراکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۷۵۴
حذف فریون ها ( CFC ) و محدودیت دیگر مبردهای مخرب محیط زیست ، تکلیف خاصی برای متخصصان این صنایع ، در 20 سال اولیه قرن بیست و یکم به و جود آورده است . این متخصصان با در نظر گرفتن بهینه سازی مصرف انرژی ، باید نسبت به طراحی وسایل و تجهیزات با تکنولوژی نوین و ایمن نمودن دستگاه ها برای استفاده از گازهای طبیعی ، و با همکاری مهندسان شیمی ، به کشف مبردهای بی خطر برای محیط زیست نیز اقدام کنند .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶