مطالب مرتبط با کلید واژه " شاخص های تخمین "


۱.

مدل ریاضی جهت تخمین تابع مصرف انرژی الکتریکی با استفاده از روش سری زمانی

کلید واژه ها: تابع تقاضاتخمینشاخص های تخمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۵۳۷
مطالعه روند تابع مصرف انرژی الکتریکی می تواند جهت تحلیل و همچنین پیش بینی مصرف برق در آینده مورد استفاده قرار گیرد . با برازاندن یک تابع به مصرف برق با توجه به معیارهای آماری ، و آگاهی از الگوی مصرف گذشته می توان یک ارتباط منطقی و ریاضی برای مصارف و سایر پارامترهای مؤثر بر آن پیدا کرد که جهت دستیابی به مصرف آینده برق کمک می نماید . هدف این مقاله ، برآوردن کردن تابع مصرف با توجه به روند گذشته مصرف برق می باشد . چهار تابع مورد بررسی قرار گرفته و برای هر چهار تابع شاخص های آماری محاسبه می گردند . با توجه به این شاخص ها ...