علوم باغبانی ایران

علوم باغبانی ایران

مجله علوم باغبانی ایران سال 1388 شماره 1

مقالات

۱.

شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill)

۳.

اثر کمپوست ضایعات چای و پوست درختان بر برخی ویژگی¬های بستر کاشت و صفات کمی و کیفی کاهوی گلخانه‌ای

۴.

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی(Juglans regia L.) با استفاده از نشانگر مولکولی رپید RAPD

۵.

بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندام¬های مختلف خیار برشاخص¬های رشدی دانهالهای خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه¬ای وبادمجان

۷.

اثر پاشش هومیک اسید بر جذب عناصر، میزان پروتئین و خصوصیات پس از برداشت ژربرا رقم مالیبو

۸.

افزایش عمر انبارمانی کیوی فروت رقم هایوارد با تیمار بخار متیل سالیسیلات

۹.

استفاده از اسانس‌های گیاهی برای کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه‌های گلابی استفاده از اسانس‌های گیاهی برای کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه‌های گلابی

۱۰.

تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی¬آلل

۱۱.

تاثیر ازت، فسفر و پتاس بر باروری گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum cv.Budakalazi) در منطقه پیکان شهر

کلید واژه ها: باروری کود ماریتیغال سیلی مارین عملکرد بذر سیلی بین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۶