علوم باغبانی ایران

علوم باغبانی ایران

مجله علوم باغبانی ایران سال 1388 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی تنوع کروموزومی برخی از گونه‌های گیاه دارویی آویشن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گیاه دارویی تنوع کروموزوم آویشن Thymus daënensis کاریوتیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 619 تعداد دانلود : 882
۳.

اثر کمپوست ضایعات چای و پوست درختان بر برخی ویژگی¬های بستر کاشت و صفات کمی و کیفی کاهوی گلخانه‌ای(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی(Juglans regia L.) با استفاده از نشانگر مولکولی رپید RAPD(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندام¬های مختلف خیار برشاخص¬های رشدی دانهالهای خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه¬ای وبادمجان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

توارث¬پذیری آلل خودسازگاری(Sf) در نتاج بادام با استفاده از روش PCR(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اثر پاشش هومیک اسید بر جذب عناصر، میزان پروتئین و خصوصیات پس از برداشت ژربرا رقم مالیبو(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

افزایش عمر انبارمانی کیوی فروت رقم هایوارد با تیمار بخار متیل سالیسیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

استفاده از اسانس‌های گیاهی برای کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه‌های گلابی استفاده از اسانس‌های گیاهی برای کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه‌های گلابی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی¬آلل(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

تاثیر ازت، فسفر و پتاس بر باروری گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum cv.Budakalazi) در منطقه پیکان شهر(مقاله علمی وزارت علوم)