علوم باغبانی ایران - علمی-پژوهشی

علوم باغبانی ایران


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران       

مدیر مسئول: مصباح بابالار

سردبیر: علی عبادی 

مدیر داخلی: مجید شکر پور

هیات تحریریه: کاظم ارزانی، فاطمه سفید کن، یحیی دهقان شورکی، رضا فتوحی قزوینی، محسن کافی، یونس مستوفی، علی عبادی، روح انگیز نادری، رضا فتوحی قزوینی، محمدرضا حسندخت، امیر موسوی، منصور غلامی

وب سایت: http://ijhs.ut.ac.ir/


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ مهر ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول