غلامعلی رییسی اردلی

غلامعلی رییسی اردلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

کلید واژه ها: رشد اقتصادیسیکل های تجاریمدل مارکف سوئیچینگاحتمالات انتقالرژیم های اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۶۴۸
در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال های 1367 تا 1387 بررسی می شود. نتایج نشان داد چرخه های تجاری استخراج شده از روش مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه بندی شده است. اقتصاد ایران طی دوره ی مورد بررسی 7 فصل رکود، 58 فصل با رشد ملایم و 10 فصل با رشد بالا را تجربه کرده است. هم چنین احتمال پایداری رژیم های رکودی، رشد ملایم و رشد بالا به ترتیب 3/0، 92/0 و 5/0 درصد برآورد شده است.
۲.

مقایسه میزان رضایت و کارایی کارکنان و مدیران غیر هیات علمی در دانشگاه صنعتی اصفهان

تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۵۲۳
در این مقاله متغیرهای موثر بر کارایی کارکنان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز در زمینه پارامترهای موثر بر کارایی از طریق یک تحقیق میدانی و با توزیع پرسشنامه بین کلیه مدیران و برخی از کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده بودند، جمع اوری و تجزیه و تحلیل گردید. اگر چه شرایط و امکانات مدیران غیر هیات علمی در دانشگاه از نظر حقوق و مزایا، جایگاه، شخصیت، امنیت و ارتقای شغلی تفاوت قابل ذکری با سایر کارکنان ندارد و ارجاع پست مدیریتی میزان پاسخ گویی انها را بیشتر می نماید و از نظر حضور به موقع و مسوولیت پذیری در شرایط سخت تری نسبت به سایرین قرار می گیرند ولی نتایج بررسیها نشان داد در رابطه با کلیه عوامل موثر بر کارایی، مدیران نظرات مثبت تری نسبت به سایر کارکنان داشتند. به نظر می رسد مثبت بودن نظر مدیران و افزایش کارایی انها نسبت به سایرین، ناشی از مشارکت عمومی مدیران در برنامه ریزیهای اجرایی دانشگاه می باشد و چنانچه امکان مشارکت برای سایر کارکنان نیز میسر گردد میزان رضایت و کارایی افزایش خواهد یافت.
۳.

تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۹۲
فناوری اطلاعات (IT) و مدیریت کیفیت جامع (TQM) ، تاثیر مهمی بر عملکرد شرکتها دارند و هر یک به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته‌اند . با وجود این ، مطالعات اندکی درباره ارتباط بین این دو و به ویژه تاثیری که فناوری اطلاعات بر روی مدیریت کیفیت جامع خواهد داشت ، انجام شده است . در این مقاله ضمن مطالعه جنبه‌های مختلف مدیریت کیفیت جامع و توضیح و تفسیر آنها ، تاثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از این جنبه‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت نشان داده می‌شود که توسعه استفاده از فناوری اطلاعات ، جنبه‌های مختلف مدیریت کیفیت جامع را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان یک پشتیبانی کننده قوی برای مدیریت کیفیت به کار می‌رود ، به طوری که استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت جامع به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود...

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان