علی اکبر موسوی موحدی

علی اکبر موسوی موحدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۵.

گفتگوی علمی: ترسیم نقشه جامع علمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

هنر: میراث معنوی و تجلی آن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳
هنر باز کردن میدان برای به فعلیت رسیدن محتوا و ما فی الضمیر است؛ آن گونه که محبوب انسانها شود. هنر رابط مافوق محسوسات عوالم و ملکات ربانی با محسوسات و طبیعیات انسان است. هنر تعاون و هم آهنگی های دلاویز عناصر و سازمان ارتباطی انسان است که نقش هر پدیده را به منصه ظهور می رساند و مانند دیگر محصولات فکر و حال بشر، برای تنظیم و بهره برداری در حیات جامعه، ضروری و لازم بوده و تفنن و بازی نیست. هنر بیان و شهود مطلوب یک محتوا و فعالیت و عملکرد مضامین و ساختار و آرایش ما فی الضمیر است. هر چه محتوا و مضامین ومافی الضمیر غنی تر و ورود به عالم اکر دلپذیر تر و عاشقانه تر باشد، شکل گیری خمیره و روح انسانی کیفی تر شده و هنر متعالی تری عرضه می شود و هنرمند با رهسپار شدن به کوی عالم اکبر و جبروت اعلی می تواند با کمال مطلق انس برقرار کند. در عبودیت، تمامی نقش های انسان بارز شده و می تواند در منتهای عالم اذن داده شده سیر کرده و قدرت یابد تا یافته های شهودی خویش را برای عوالم دیگر تعریف و ترجمه کند، مضامین را به زبان و حال درآورد و به احساسات انسانها منتقل کند. لذا والاترین و ارزشمندترین هنرمندان، کسانی هستند که محتوای متعالی و غنی معرفت را به احساسات انسانها پیوند می دهند و آنها را به فوق محسوسات آشنا کرده و دل و جان آنها را به کمال مطلق هستی مرتبط می سازند.
۱۴.

کتابخانه ، بوستان پژوهشگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۴۵۸
برای تامین خواسته های ویژه ی دانش پژوهان،شایسته است که اطلاعات کتابخانه ها توسط نرم افزاری قوی رایانه ای شود وبه شبکه های اطلاعاتی جهان متصل گردد .کتابخانه ی مدرن باید به صورت راکتوراطلاعاتی عمل کند بدین معنا که بتواند بیت های اطلاعاتی را با هم واکنش دهدواطلاعات جدیدرا سنتز نمایدتا تمام اطلاعات ودانش موجود از طریق رایانه در دسترس علاقه مندان قار گیرد.همچنین مدیران کتابخانه ها باید تربیت نیروی انسانی کارآمدرا برای تحلیلگری اطلاعات وآشنای با علوم ارتباطی جدید وتعبیه نرم افزارهای جامع ومبسوط برنامه ریزی وساختار کتابخانه الکترونیکی وراانه ای را طراحی نمایند.کتابخانه رایانه ای می تواند به صورت مخزن فکری وعلمی برای مردم وسازمان های اجرایی درآید تا مردم سوالات ومجهولات خودرا مطرح نمایند وپاسخ مربوط رابشنوند .کتابخانه ی مدرن باید توانایی ثبت تمامی تحقیقات اصیل دانشگاهی راداشته باشد،به گونه ای که جهانیان بتوانند ازاین تحقیقات به طور رایانه ای ویا دیگر روش های مرسوم استفاده نمایند.در این مقاله ،تلاش شده این نظرات مورد بررسی قرار گیرد واستفاده کنندگان از کتابخانه ها با نکات ومسائل اصلی اهمیت کتابخانه رایانه ای آشنا شوند .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان