مهرداد صباغی

مهرداد صباغی

مدرک تحصیلی: دانشجو دکتری مدیریت، دانشگاه علامه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ، تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران در بخش آموزش و پرورش

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۸
رویکردهای نوین اداره امورعمومی برویژگی هایی همچون دموکراتیک بودن، شفافیت، مشارکت عامه مردم وغیره، به عنوان شاخص های سازمانها درعصر پست مدرن اشاره دارد. در سطح گفتاری و سازه های صوری، زبان مدیران دولتی به این ادبیات نزدیک است. اما یکی از موانع مهم در تعاملات بین سازمانهای دولتی (ارائه دهنده خدمات عمومی) با مردم (گیرندگان خدمات) موانع زبانی است. درتحقیق حاضرمحققین کوشیده اند تا مختصات گفتمان مدیریت دولتی در سه دوره حاکمیت دولتهای مختلف طی 24 سال از 1368 تاپایان سال 1391 را بررسی نموده و میزان دوری و نزدیکی آن به پارادایم های نوین مدیریت دولتی مورد تحلیل قرار دهند. روش تحقیق تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف گویای آنست که به رغم استعمال زیاد مدیران دولتی از مفاهیم و متغیرهای پارادایم های نوین مدیریت،این کاربرد درحد قابل توجهی جنبه صوری وظاهری داشته و درعمل استفاده از بازیهای زبانی، مجهول نگه داشتن نیت ازطریق تاکید بر قواعد بوروکراتیک و استعمال زبان معیار تخصصی در تعامل با عامه مردم، شعارزدگی و شمول معنایی پائین از مختصات گفتمان مدیریت دولتی در جامعه مورد بررسی می باشد.
۲.

میزگرد: توسعه ظرفیتها و قابلیتها در سازمانهای مهندسی کشور (1)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۸۴
توسعه صنعتی و عمرانی را می توان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به هدفهای کلان در افق چشم انداز توسعه کشور دانست. در این میان ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای مهندسی به عنوان شالوده فکری و پایه نوآوری در طرحها و پروژه های صنعتی، نقشی کلیدی در ظرفیت سازی و اعتلای کیفی صنایع ، داراست...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان