لیلا زکی زاده

لیلا زکی زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات الکترونیکی بلیت الکترونیک لیگ برتر فناوری قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، تماشاچیان مسابقه پرسپولیس و استقلال در تاریخ 4 آبان ماه 1396 بودند که برای دیدن بازی تیم محبوبشان با استفاده از بلیت الکترونیک حضور پیدا کردند. از این جامعه بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 384 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای اولویت بندی هر یک از عوامل از آزمون فریدمن و برای تعیین و شناسایی عوامل اثرگذار بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد عوامل شناسایی شده بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی موثرند. با توجه به نتایج پژوهش، مدل پذیرش فناوری در مقایسه با سایر متغیرها بیشترین تاثیر را بر استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی می گذارد (91 درصد). بخش دیگر نتایج، تاثیر 75 درصدی اعتماد به باشگاه و اعتماد به فناوری بر قصد استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی است. تاثیر متغیر اعتمادسازی در پیش بینی تمایل و قصد استفاده از بلیت فروشی الکترونیک کاملا واضح است و اشاعه نوآوری در مقایسه با سایر متغیرها کمترین تاثیر را داشت(64 درصد).

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان