راضیه جهانی

راضیه جهانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی تأثیر تغییرات شاخص بازار سرمایه بر رابطه بین اشتغال و سهم سرانه از GDP

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش حاکی از آن بود که بین تغییرات شاخص بازار سرمایه و تغییرات در سطح اشتغال رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که نوسانات شاخص بازار سرمایه می تواند رابطه بین اشتغال و سهم سرانه از GDP را تحت تاثیر مثبت و مستقیمی قرار دهد.
۲.

نقش بازار سرمایه در ارتقای رابطه اشتغال و رشد اقتصادی کشور

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین تغییرات سطح اشتغال و رشد سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین تغییرات شاخص بازار سهام و رشد سهم GDP رابطه منفی و معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان