حسین آقاعلیخانی

حسین آقاعلیخانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

برنامه آموزش زبان انگلیسی تاثیر برنامه برشناخت دبیران مبتدی/ باتجربه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۹
شناخت دبیر و آموزش زبان، بطور کلی از اهمیت بسیاری برخوردارند و بطور ویژه از نظر آموزش دبیر زبان اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامهء تربیت معلم بر شناخت (باور، دانش) دبیران زبان انگلیسی مبتدی/باتجربه در ایران است. پژوهشگران نمونه هدفمندی را با انتخاب 150 شرکت کننده از 5 واحد دانشگاه فرهنگیان در ایران دعوت به همکاری کردند. پژوهشگران پرسشنامه کامپیوتری شناخت را ساختند و اعتبار سنجی کردند که نشان دهندهء تفاوت معنادار بین باورهای دبیران مبتدی پیش و پس از آموزش بوده است. با این وجود، نتایج آزمون t زوجی، هیچ تفاوت آماری معناداری را بین باورهای دبیران با تجربه نشان نداد. مواد و محتوای آموزشی برای تمامی دبیران زبان انگلیسی که در دانشگاه فرهنگیان در ایران مشغول تحصیل بودند، مشترک بود. تحلیل یافته ها همچنین تفاوت معناداری را بین دانش دبیران مبتدی و باتجربه پس از آموزش نشان داد. پژوهش حاضر ممکن است کاربرد جذابی را برای مربیان زبان انگلیسی و مدرسان تربیت دبیری، تهیهء کنندگان مواد آموزشی و برنامه ریزان آموزشی داشته باشد.
۲.

Integrating Portfolio-Assessment into the Writing Process: Does it Affect a Significant Change in Iranian EFL Undergraduates’ Writing Achievement? A Mixed-Methods Study(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
The paradigm shift from testing the outcome to assessing the learning of process shines a light on the alternative assessment approaches, among which portfolio-assessment has sparked researchers’ interest in writing instruction. This study aimed at investigating the effect of portfolio-assessment on Iranian EFL students’ writing achievement through the process-centered approach to writing. To this end, fifty-three sophomores, studying English translation at Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, were chosen as the participants of this study. The researchers randomly divided them into two groups--an experimental and control. The experimental group received an instruction based on the four stages of the writing process--brainstorming, outlining, drafting, and editing--and underwent the portfolio-assessment. For ten weeks, the participants of the experimental group practiced reflecting on their writing through formative self-check, peer-review, and teacher-feedback on each of the stages written as homework assignments.  The revised paragraphs were regarded as the final portfolio. The control group, however, received a product-based writing instruction, to which portfolio-assessment, individualized-feedback, and reflection did not adhere. The results of the quantitative data analysis showed that the students in the experimental group performed better than the students in the control group in their writing achievement. The qualitative findings also revealed the students’ positive perception toward the portfolio-assessment on the writing process. The results suggest some pedagogical implications for EFL writing instruction and assessment.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان