علیرضا عباسی گرجی

علیرضا عباسی گرجی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی متن شعارهای تبلیغاتی فروشگاه های اینترنتی صنایع غذایی داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شعارهای تبلیغاتی فروشگاه های اینترنتی متن کاوی خوشه بندی میانگین k

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۰
از آنجایی که امروزه اکثر کسب و کارها، برای مدیریت کارآمدتر و ساده تر مشتریانشان از فروشگاه اینترنتی برای عرضه محصولات خوداستفاده می کنند، تحلیل متن شعارهای تبلیغاتی آنها که به نوعی تجلی بیانیه مأموریتشان نیز هست، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، متن شعارهای تبلیغاتی شرکت برتر ایرانی و خارجی، شامل 29 شعار جذاب فروشگاه اینترنتی داخلی و 24 شعار جذاب فروشگاه اینترنتی خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت پیش پردازش متون و ترکیب آن با روش خوشه بندی و الگوریتم میانگین    K- means   از روش متن کاوی استفاده شده، همچنین برای قرارگیری در خوشه جدا و تشخیص مهم ترین ریشه ها در هر خوشه، تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه MADM به کار گرفته شده است؛ تا علاوه بر مشخص کردن محتوای شعارها، تفاوت ها و شباهت بین این دو جهت گیری نیز آشکار شود. با تطبیق خوشه داخلی و خارجی معلوم شد که توجه شرکت داخلی بیشتر بر مفاهیمی چون  “محصول ”  و “کلی گویی” است، اما  شرکت خارجی بر مفاهیمی  “همچون توجه به مشتری” متمرکزند.
۲.

واکاوی عوامل مؤثر بر استفاده از نرم افزارهای اجتماعی در کسب شهرت مجازی: با تبیین نظریه کاشت در حوزه رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۱
یکی از مسائل عمده ای که اخیراً با توسعه ابزارهای الکترونیکی و به تبع آن ایجاد بسترهای ارتباطی تحت وب مورد توجه فراوان قرارگرفته، موضوع شهرت مجازی و یا اصطلاحاً در مدل پیشرفته ی آن سلبریتی بودن است. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی عوامل موثر بر استفاده از شبکه اجتماعی درکسب شهرت مجازی افراد با تبیین نظریه کاشت است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی بر مبنای طیف لیکرت انجام شده است. این پژوهش با نمونه ای شامل 384 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-Pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد مختلف نرم افزارهای اجتماعی با کسب شهرت مجازی ارتباط معنادار وجود دارد و از میان این فاکتورها، استفاده از کارکردهای شبکه اجتماعی بیشترین تاثیر را در کسب شهرت مجازی افراد دارد.  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان